Pakkumiskutse Rannu parki väliatraktsioonide tarnimiseks ja paigaldamiseks

MTÜ Tõusvad Tähed ootab pakkumist Tartumaal, Rannu vallas, Rannu pargis katastriüksusele  66601:008:0135 väliatraktsioonide tarnimiseks ja paigaldamiseks.

1. Hankelepingu ese

Maa-ala kuhu väliatraktsioonid on vaja kohale toimetada ja paigaldada asub aadressil Tartu maakond, Rannu vald, Rannu alevik, Rannu park. Plaaniliselt asetsevad väliatraktsioonid võrkpalliplatsina kasutusel olnud asfaltplatsi peal. Välitegevusalale soovime järgmisi atraktsioone: Välilauatenniselaud, välimalelaud ja kaks pinki. Tooted peavad olema välitingimuste jaoks sobivast ilmastikukindlast ja tugevast materjalist nt betoon.

 Pakkumus tuleb koostada hanketeate punktides märgitud nõuete kohaselt.

2. Nõuded pakkujale

Planeeringu koostaja peab vastama ühele järgmistest nõuetest:

  1. Pakkumuse koostaja vastab  vajamineva töö teostamiseks vajalikele nõuetele.
  2. Pakkumuse allkirjastanud isikul peab olema pakkuja esindamise õigus.

3. Nõuded pakkumusele

Pakkumuses esitada Rannu parki välitegevusala atraktsioonide paigaldamise ja kohale toomise  hind eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumuses märkida pakkumuse jõusoleku minimaalne tähtaeg 90 päeva. 

Pakkumuses märkida pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, kontaktandmed (sh elektroonilise sidevahendi andmed). Pakkumus peab olema esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud.

4. Pakkumuse esitamine

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 10. aprill 2017, kell 12.00.

Pakkumus esitada e-posti aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-kirja teemaväljale kirjutada märge "Pakkumus Rannu parki välitegevusala atraktsioonide paigaldamiseks““.

 5. Eduka pakkumuse valimine

Edukas pakkuja on madalaima hinna pakkunud pakkuja või parima hinna ja kvaliteedi suhet pakkunud pakkuja.

6.  Kõigi pakkumuste tagasilükkamine

Hankija võib kõik pakkumused tagasi lükata, kui

1) pakkumused ei vasta nõuetele;

2) pakkumus ületab lihthanke piirmäära.

7. Täiendav teave

Vajadusel annab hanke ja hankelepingu eseme kohta täiendavaid selgitusi MTÜ Tõusvad Tähed juhatuse liige Maret Kallejärv , tel 56664398, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Muud väliatraktsioonid alale

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS