RANNU PERE- JA NOORTEKESKUSESSE MÄNGUNURGA NING RONIMISSEINA EHITAMINE JA MÄNGUTOA SISUSTAMINE

PROJEKTI KESTVUS: Märts 2018 kuni Jaanuar 2019

PROJEKTI MAKSUMUS: 5194,80 €

PROJEKTI EESMÄRK: Eesmärk oli muuta vähest kasutust leidev ruum atraktiivsemaks. Tuppa  ehitati postide vahele mängunurk ja paigaldati ühele seinale ronimissein vajaminevate ronimiskividega. Objekti kirjeldus: Mängunurk ehitati olemasolevate postide vahele. Platvormide kõrgus 0,8m. Mängukeskus sisaldab: täisplastist liurenn 0,8m, tunnel 2 platvormi, paneelile kinnitati ka üks labürindiga motoorikamäng.

Meede: LEADER-projektitoetus Strateegia meede: 3 Kogukonnaga sidustunud aktiivsed noored

logo leader 2014 est horisontaal varviline

 

 

RANNU PERE-JA NOORTEKESKUSE KÖÖGI KAASAJASTAMINE 

PROJEKTI KESTVUS: 03.04.2017-31.12.2017

PROJEKTI MAKSUMUS: Kohalik Omaalgatuse programmi (KOP) toetus 1721,50€ ja omaosalus 210€

PROJEKTI EESMÄRK: Projekti eesmärk oli kogukonna kaasabil kaasajastada  Rannu Pere- ja Noortekeskuse köök, mis on Noortekeskuse süda ja oluline keskust külastavatele noortele, ruume kasutavatele ja rentivatele inimestele, kogukonnale, kokandusringide õpilastele ning keskuse töötajatele. Projekti jooksul värviti ja remonditi noortekeskuse köögi ruumid. Ruum sai uue põrandakatte, köögimööbli, külmkapi, nõudepesumasina ja uue laua ning toolid. Lisaks maaliti Noortekeskuse lakke laeaken, kuna tegemist ilma akendeta ruumiga, siis ruumile isikupära lisamiseks sai see tegevus tehtud. Lisaks osteti paar uut valgusallikat, et valgustada tööpinda ja ruumile hubasust lisada.

 KOP logo


RANNU ALEVIKKU VÄLITEGEVUSALA EHITAMINE

PROJEKTI EESMÄRK: Rannu noortele Rannu parki väliala atraktsioonide rajamine. Projekti tegevused on minirambi ehitus, välilauatenniselaua, välimalelaua ja kahe pingi paigaldamine Rannu parki. Projekt on kaasrahastatud "Eesti maaelu arengukava 2014-2020" Leader projektitoetuse kaasabil, toetust taotleti tegevusgrupi MTÜ Võrtsjärve Ühendus kaudu.

PROJEKTI KESTVUS: 14.04.2017-13.04.2018

PROJEKTI MAKSUMUS: LEADER projektitoetus 9920€, omaosalus 1102.18. Projekti kogumaksumus 11021.80€.

logo leader 2014 est horisontaal varviline

 

SISUKAS KOOLIVAHEAEG- NOORTELT NOORTELE

Noorte piirkondlikute ideede projektifondi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.

Projekt tegevused toimuvad kevadisel koolivaheajal 18.märts-26-märts. 2017

Projekti raames toimub 2-päevane graffitilaager,  kus õpime kasutama graffitivahendeid ja -tehnikaid ning noortekeskuse seinale valmib noorte ühislooming. Väljasõit Raadi lennuväljale paintballi turniirile, DJ töötuba uute noorte diskorite väljaõpetamiseks. Vaheaeg lõpeb noorte tunnustusõhtuga, kus uued DJ-d oma oskused proovile saavad panna, valitakse Rannu Aasta Noored 2017, esinevad noored ise ja Tartu noortebänd "Psychonaut Society".

Noorte omaalgatust toetatakse summas 1930 eurot.

EL sots fond logoNopiüleslogoENTKlogo

ANK logo

 

PILLIÕPPERINGIDE NOORELT NOORTELE LÄBIVIIMINE RANNU PERE- JA NOORTEKESKUSES 

logo

 

Projekti toetas Eesti Kultuurkapital summas 300€. Omaosalus 10% projekti kogu maksumusest.

Projekti kestvus: 01.01.2017-31.08.2017

Projekti eesmärk: pilliõpperingide (trumm ja kitarr) läbiviimine Rannu Pere- ja Noortekeskuses. Ringide juhendajateks on noored pillimehed, kellel on vastava pilli mängimise oskus omandatud ja juba mängitakse ka erinevates bändides. Samas toimub ka Rannu Noortebändi "Right After You" bändiringi õpe. Projektist rahastatakse pilliringi juhendajate töötasud 2017 aasta jaanuarist-maini.


 

 LEADER- meetme raames antav projektitoetus "Muusika Rannu noorteni!"

 

Projekti toetas: PRIA Leader Eesti meetmest "Kogukonnaga sidustunud aktiivsed noored" (4092 EUR), MTÜ Tõusvad Tähed (omaosalus 254.70 EUR), Rannu Vallavalitsus (omaosalus 200 EUR)

Projekti kestvus: 01.08.2016- 30.06.2017

Projekti eesmärk: muusikaringideks ja bänditegevuseks vajalike vahendite soetamine (mikseripult ja monitorid, mikrofonide komplektid, basskitarr+võimendi, elektrikitarr+võimendi, akustiline elektrikitarr, trummikomplekt, süntesaator, kaablid ja pillidekotid).

 

PILLIÕPPERINGIDE NOORELT NOORTELE LÄBIVIIMINE RANNU PERE- JA NOORTEKESKUSES

logo

Projekti toetas Eesti Kultuurkapital summas 300€. Omaosalus 10% projekti kogu maksumusest.

Projekti kestvus: 01.09.2016-31.12.2016

Projekti eesmärk: pilliõpperingide (trumm ja kitarr) läbiviimine Rannu Pere- ja Noortekeskuses. Juhendajateks noored, kellel omal vastava pilli mängimise oskus omandatud ja mängitakse erinevates bändides. Samas ka Rannu Noortebändi "Right After You" bändiringi õpe.


RANNU PERE- JA NOORTEKESKUSE IGAPÄEVASEKS TEGEVUSEKS VAJALIKE VAHENDITE SOETAMINE

Projekti toetas: Eesti Noorsootöö Keskus summaga 1000€, omaosalus 271,83€

Projekti kestvus: 01.03.2016-30.09.2016

Projekti eesmärk: Eesmärk laiendada Rannu Avatud Noortekeskuse võimalusi noorsootöö pakkumiseks Rannu vallas. Rannu Noortekeskuse vahendite kaasajastamisega muutub Rannu Avatud Noortekeskus atraktiivsemaks ka nende noorte jaoks, kes keskust praegu üldse ei külasta või väga harva külastavad. Avaneb võimalus kaasata rohkem noori huvi tundma ja kaasa lööma noortega seotud projektides/üritustel.

Projektist soetati Rannu Pere- ja Noortekeskusesse Televiisor, xbox, dataprojektor, TV seinakinnitus, Xbox mängud, mikrofon jm


RANNU NOORTE TÖÖMALEV 2016

logo ENTK

Projekti toetas Eesti Noorsootöö Keskus summas 269,50. 10 maleva noore töötasu maksmist toetas Rannu vald summas 1393,38€.

Projekti kestvus: 30,.05.2016-31.07.2016

Projekti eesmärgiks on:

* noortele töökogemuse andmine ja taskuraha teenimisvõimaluse pakkumine

* vastutustunde arendamine

* kasuliku ajaveetmisvõimaluse andmine

* noorte teadmiste kasvatamine tööelust, seadusandlusest, tööohutusest

* CV koostamine ja töövestlusel osalemise kogemuse pakkumine

* noorte kaasamine oma ümbruskonna korrastamistegevustesse ja suviste Võrtsjärve mängude korraldamisse oma panuse andmine

* noorte maine parandamine kogukonnas läbi kogukonnale kasuliku tegevuse


 

PILLIÕPPERINGIDE KORRALDAMINE JA RAHVAKULTUURI TUTVUSTAVAD TEGEVUSED RANNU NOORTEKESKUSES

logo kulka

 

Rahastajaks Eesti Kultuurkapitali Tartumaa sihtkapital summas 250€, vajalik omaosalus 25€. Projekti rahadega maksti pilliõpperingide juhendajate (kitarriõpe ja trummiõpe) tasud. Pilliõpperingid toimusid jaanuarist-maikuu lõpuni. Annetajate abiga kaeti ülejäänud vajaminev summa tasude maksmisel.

Projekti aeg: 1.01.2016 - 30.09.2016


 

RANNU NOORTEKESKUSE ARENDAMINE RANNU PERE- JA NOORTEKESKUSEKS

KOP logo

Kohaliku Omaalgatuse programmi sügisvoor 2015. Taotlejaks MTÜ Tõusvad Tähed.

Projekti kestvus: 1.12.2015 - 30.06.2016

Projekti maksumus: 1979,34€ - sellest KOP toetus 1779,34€ ja  omaosalus  200€.

Projekti eesmärk: Eesmärk on arendada Rannu Pere- ja Noortekeskuseks, mis on vaba aja veetmise kohaks peale noorte ka lastele, lapsevanematele, pensionäridele ja teistele kogukonnaliikmetele. Selleks näeme, et Pere- ja Noortekeskus pakub ka teistele huvigruppidele peale noorte vanuses 7-26. Seda näiteks emade-laste (0-3ea) mänguringi näol, koolituste pakkujana kogukonnale ja kohaliku elanikkonna kaasajana keskuse tegevuste ja ürituste läbiviimisel. Selle tulemusena laienevad kogukonnale kättesaadavad teenused, mistõttu muutub ka elukvaliteet kohaliku inimese jaoks paremaks.

Projekti raames viidi läbi väikelasteringi, loometubasid, toimusid kaks koolitust "Enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine" ja "Laste ja noorukitega suhtlemise eripärad": Koolitaja oli Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS